Guiberteau Saumur Blanc Breze, 2018, 750ML

HK$570.00
SKU: 681628
Sub region: Saumur
Variety: Chenin Blanc
Rating: -

Saumur Blanc Breze